Tomas mobilnummer: 0733-978811
  • Skills Needed:
    Aerial video, aerial photo
  • Client:
    Comotion

Helivision har filmat flygscenerna exteriört + interiört i Tele2Arena.
På uppdrag av reklambyrån Comotion.
Filmen används som reklam och inspiration i olika sammanhang.